Boşanma Süreçleri Nelerdir ?

Boşanma süreci, evlilik tipine (örneğin, evlilik birliği içinde veya ayrı yaşayan çiftler) ve tarafların anlaşmasına göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, boşanma süreci bir dizi adımdan oluşur ve aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Danışmanlık ve Karar Verme:

Evlilik sorunları yaşanır yaşanmaz, taraflar genellikle danışmanlık alarak evliliklerini kurtarmayı veya sonlandırmayı düşünmeye başlarlar. Bu aşamada evlilik terapisi veya danışmanlık önemlidir.
Boşanma Başvurusu:

Boşanma süreci resmi olarak boşanma başvurusunun yapılmasıyla başlar. Boşanma başvurusu, evliliğin sonlandırılması için mahkemeye sunulan resmi belgedir.
Dava Açılması ve Yanıt:

Boşanma başvurusu sonrasında dava dosyalanır ve diğer eş davaya yanıt verir. Yanıt, kabul, reddetme veya karşı bir dava açma şeklinde olabilir.
Geçici Emirler:

Geçici dönemde, çocuk velayeti, maddi durum, geçici nafaka gibi konularda geçici kararlar alınabilir. Bu kararlar, dava süreci boyunca geçerlidir.
Varlık ve Borç Paylaşımı:

Evlilik boyunca biriken varlıkların ve borçların paylaşımı müzakere edilir. Bu, malların bölüşümünü, mülkiyet haklarını ve finansal yükümlülükleri içerir.
Çocuklarla İlgili Anlaşmalar:

Velayet, ziyaret hakları, çocukların maddi ve duygusal ihtiyaçları gibi konularda anlaşmalar yapılır. Ebeveynler, çocukların geleceği konusunda anlaşmaya çalışır.
Mahkemeye Başvuru ve Duruşma:

Anlaşmazlıklar çözülemiyor veya anlaşma sağlanamıyorsa, dava mahkemeye taşınır. Hakim, tarafların durumlarını değerlendirir ve karar verir.
Boşanma Kararı ve Onay:

Taraflar arasında anlaşma sağlanırsa veya mahkeme kararı ile boşanma onaylanırsa, boşanma süreci resmi olarak tamamlanır.
Yerine Getirme ve Uygulama:

Boşanma kararına uygun olarak, varlık transferi, maddi düzenlemelerin yapılması ve velayet düzenlemelerinin uygulanması gerçekleştirilir.


Boşanma süreci karmaşık ve duygusal olarak zorlu olabilir. Taraflar için en iyi sonucu elde etmek ve adil bir şekilde çözümler bulmak için uzman danışmanlık almak önemlidir.

To Top