Hizmetlerimiz

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku, aile içi ilişkileri, evlilik, boşanma, velayet, miras, nafaka ve benzeri konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras Hukuku

Miras hukuku mal varlığının nasıl dağıtılacağına ve mirasın devir işlemlerine ilişkin hukuki kuralları içeren bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku, gayrimenkullerle ilgili yasal düzenlemeleri inceleyen ve bu alanda rehberlik eden bir hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku

Toplumun düzenini sağlamak amacıyla belirlenen kuralların ihlali durumunda uygulanacak yaptırımı düzenleyen hukuk dalıdır.

İş Hukuku

İş hukuku, çalışma ilişkilerini düzenleyen ve işçi ile işveren arasındaki..

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, bir kişinin diğer bir kişiye ya da kuruma..

To Top