Gayrimenkul hukuku, gayrimenkullerle ilgili yasal düzenlemeleri inceleyen ve bu alanda uygulamalara rehberlik eden bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların (gayrimenkullerin) mülkiyeti, edinimi, devri, kullanımı, kiralanması, ipotek edilmesi, miras yoluyla intikali, tapu sicili işlemleri ve bu tür mülkiyetle ilgili diğer yasal konuları kapsar.

Gayrimenkul hukukunda ele alınan başlıca konular şunlardır:

Mülkiyet Hakkı: Gayrimenkulün mülkiyeti, mülkiyetin kazanılması, devri, sınırlı ayni haklar (ipotek, irtifak hakkı, kullanma hakkı vb.) gibi mülkiyetle ilgili konular.

Tapu Hukuku: Gayrimenkullerin kaydedilmesi ve tapu sicili işlemleri. Tapu sicili, mülkiyetin kanıtlanmasında önemli bir role sahiptir.

İpotek ve Rehin Hukuku: Gayrimenkullerin ipotek edilmesi veya rehin verilmesi durumunda ilgili hak ve yükümlülükler.

Kira Hukuku: Taşınmaz malların kiralanması ve kira sözleşmeleri, kiracı ve kiraya veren hakları ve yükümlülükleri.

İmar Hukuku: Gayrimenkullerin planlanması, kullanımı ve imar durumuyla ilgili yasal düzenlemeler.

Arsa Payı ve Kat Mülkiyeti Hukuku: Kat mülkiyeti ve site yönetimleri, kat malikleri arasındaki ilişkiler ve yönetimle ilgili konular.

Miras Hukuku ve Gayrimenkul: Miras yoluyla gayrimenkul mirası ve paylaşımı.

Çevre Hukuku: Gayrimenkullerin çevresel etkileri ve çevre koruma yasaları.

Gayrimenkul hukuku, bu alanlarda çalışan avukatlar, emlak danışmanları, tapu müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlarla etkileşim içinde çalışarak mülkiyet ve taşınmaz mallarla ilgili yasal süreçlerde rehberlik sağlar.

To Top