Arabuluculuk, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucu tarafından yönlendirilen yapıcı bir süreçtir. Arabuluculuk, mahkemeye gitmeden önce veya mahkemeden bağımsız olarak uygulanabilen bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk sürecinde, arabulucu tarafları bir araya getirir ve tarafların duygularını, endişelerini ve taleplerini anlamaya çalışır. Tarafların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını dikkate alarak, taraflar arasında adil ve karşılıklı tatmin edici bir çözüm bulunmasına yardımcı olur.

Arabulucu, taraflar arasında etkili iletişim sağlar, anlaşmazlığın esasına odaklanır ve tarafların anlaşmaya varmasını kolaylaştırmak için stratejiler geliştirir. Tarafların çözümle ilgili seçenekleri değerlendirmelerine ve kendi çözümlerini oluşturmalarına yardımcı olur.

Arabuluculuk, karşılıklı anlayışı artırmak, taraflar arasında olumlu bir ilişki kurmak ve anlaşmazlığın uzun ve pahalı yargı süreçlerine gitmeden çözülmesine olanak tanımak için etkili bir araçtır.

Bu süreçte arabulucu, tarafların gönüllü katılımını teşvik eder ve sonunda taraflar arasında kabul edilebilir bir anlaşma sağlanmasına yönelik çaba harcar. Taraflar arasında uzlaşma sağlanması durumunda, arabulucu bu anlaşmayı yazılı hale getirerek tarafların imzalamasını sağlar.

Arabuluculuk, tarafların katılımı ve işbirliği esasına dayalı bir süreçtir ve sonuçlar tarafların kendi talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir.

To Top