Nafaka Hangi Durumlarda Verilir ?

Nafaka, genellikle bir mahkeme kararı veya boşanma süreci sonucunda, ekonomik yardım sağlamak amacıyla bir kişiden diğerine ödenen düzenli bir ödemedir. Nafaka, boşanma, ayrılık veya belirli durumlar için belirlenen yasal bir yükümlülüktür ve belirli koşullara bağlıdır.

Nafaka durumlarının bazıları şunlardır:

Boşanma Nafakası (Yoksulluk Nafakası): Boşanma durumunda, ekonomik olarak daha zayıf durumda olan eşe, evliliğin sürdüğü süre boyunca edinilen yaşam standardını sürdürebilmesi için ödenen nafakadır.

Çocuk Nafakası: Eşlerin boşanması veya ayrılması durumunda, çocukların bakım, eğitim ve genel ihtiyaçlarını karşılamak için diğer eş tarafından ödenen nafakadır.

Tedbir Nafakası: Boşanma sürecinde mahkeme tarafından geçici olarak belirlenen, eşin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla diğer eşe ödenen nafakadır.

Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Durumunda Nafaka: Belirli koşullar altında, evliliğin birliğinin sona ermesi (ayrılık) durumunda da nafaka ödenmesi kararlaştırılabilir.

Nafaka miktarı ve süresi, mahkeme kararı veya taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak belirlenir. Bu, eşlerin gelir düzeyleri, yaşam standardı, evliliğin süresi, çocukların durumu ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.

To Top